SPIRALNO KORIČENJE

Ekonomično, brzo gotovo i efektno koričenje. Materijal se relativno lako može raskoričiti, izmeniti po potrebi i potom ponovo ukoričiti. Posedujemo izbor od nekoliko boja kartona i folija za koričenje kao i spirale svih prečnika. Na ovaj način je moguće povezati do 500 listova, i to po kraćoj ili dužoj ivici A4 formata ili po kraćoj ivici A3 formata. Ovako ukoričen materijal može se otvarati i do 180˚.

Spiralno koricenje je stabilna i sigurna forma povezivanja materijala, a najveća prednost spiralnog koričenja je to sto se ukoričeni materijal po potrebi može reorganizaopvati u smislu dodavanja ili izbacivanja pojedinih delova ukoričenog materijala, kao i to što se za potrebe dupliranja i umnožavanja ukoričenig materijala isti može veoma brzo i lako raskoričiti, te posle datog procesa vratiti u prvobitno stanje. Materijal, bilo da je to, štampana ili fofokopirama knjiga, skripta, ili bilo koja druga vrsta edukativnog ili bilo kojeg materijala uopšte, se brzo moze raskoričiti, izmeniti u zavisnosti od Vašeg zahteva ili potrebe i veoma brzo i jednostavno ponovo ukoričiti.

Foto Studio Bata koristi veoma kvalitetan repromaterijal, tako da smo u stanju da isporučimo viskokvalitetan gotov ukoričeni proizvod. Akcenat našeg poslovanja, pored najpovoljnijih cena, stavljen je na brzinu isporuke usluge, tako da ćemo, ukoliko se odlučite za nas, i poverite nam materijal na usluge koričenja, bilo da je spiralno, žičano, meko ili tvrdo koričenje, se postarati da u najkraćem mogućem vremenskom periodu vam isporučimo visokokvalitetan i prestižno ukoričen proizvod, jer naravno, za nas je uvek nas klijent i njegov zahtev na prvom mestu.