FOTOGRAFIJE ZA DOKUMENTA

Izrada fotografija za sve vrste dokumenata.

Fotografije za:

  • Pasoš
  • Vize
  • Ličnu kartu
  • Vozačku dozvolu
  • GSP
  • Studentski indeks
  • Đačku knjižicu
  • Sve vrste legitimacija

Pripremanje digitalnog formata za Američku vizu kao i za ostala dokumenta.

Fotografisanje i izrada fotografija u roku od 8 minuta.

Profesionalna Bowens i Multiblitz rasveta.